Workshops & Trainingen

Interculturele Communicatie

Interculturele Communicatie

De workshop richt zich op professionals uit het werkveld van zorg, overheidsinstellingen, politie, welzijn en onderwijs die interesse hebben in, of werkzaam zijn met multiculturele individuen/ groepen.
Interculturele communicatie richt zich op factoren die het interculturele communicatieproces beïnvloeden, zoals de kennis van elkaars cultuur, de setting waarin de communicatie plaatsvindt, de machtsverhoudingen tussen de communicatiepartners en hun communicatieve competentie. Communicatie leidt tot misverstanden. Door deze training krijgen deelnemers zicht op hun eigen rol binnen de gesprekken die zij voeren met collega’s, klanten en of cliënten met een andere achtergrond.

Inhoud:
De workshop omvat twee – op elkaar afgestemde – programmaonderdelen. We bieden een gevarieerd aanbod aan, met verschillende werkvormen waarbij praktijk, theorie en kennisuitwisseling centraal staan. Tijdens deze workshop werken we aan interculturele communicatieve vaardigheden door situaties na te spelen en te oefenen en daarop samen te reflecteren. Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van casussen die we plenair bespreken. Verder zullen de volgende onderwerpen aan bod komen;
– Cultuur en ontstaansgeschiedenis.
– Wat zijn cultuurverschillen?
– Wat is interculturele communicatie en hoe kan deze toegepast worden?
– Verschillende toepasbare methoden en tips.

Voor meer informatie neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Radicalisering

Radicalisering

De workshop richt zich op professionals uit het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs die interesse hebben in, of werkzaam zijn met mogelijke radicaliserende jongeren.
De workshop ‘Radicalisering’ staat voor een expertisevergroting op het gebied van kennis, houding en vaardigheden rondom dit thema. Deze training wordt vormgegeven door trainers met ruime ervaring in de praktijk. De theorie, praktijk en gevarieerde werkvormen die worden aangeboden, staan ten diensten van de beroepspraktijk van de hulpverlening. Culturele spanningen tussen groepen jongeren zijn er al heel lang. Het kan gaan om rechts, links of islamitisch extremisme. Voor een deel is dit eigen aan jongeren en jongerenculturen. Toch lopen de spanningen in sommige wijken te hoog op, in de groepen onderling en tussen groepen jongeren. Soms is er zelfs sprake van radicalisering: jongeren wijzen radicaal de samenleving, haar regels, normen en waarden af.

Inhoud:
De training omvat drie op elkaar afgestemde programmaonderdelen, die om de twee weken worden aangeboden. We bieden een gevarieerd aanbod aan, met verschillende werkvormen waarbij praktijk, theorie en kennisuitwisseling centraal staan. Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van een kennisoverdracht, discussie en reflectieopdrachten. Verder zullen de volgende onderwerpen aan bod komen;
– Radicaliseringprocessen.
– Pelmethodiek: hoe toe te passen en wat is de taak van de verschillende disciplines.
– Vormen van radicalisme.
– Het vergroten van kennis op het gebied van signaleren en tegengaan van radicalisering.

Voor meer informatie neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee.