Slapende Cellen

Een van de mooiste dingen is, wanneer iemand op eigen benen verder kan. Dat geldt voor de kinderen, voor bewoners die je ondersteunt, maar ook voor projecten.

In dit geval doel ik op het project; Jongeren Buiten Beeld. Medio 2017 sloten we de pilot van dit project af met het idee om dit project voort te zetten, te borgen binnen het voorliggend veld.

Helaas is dit ons niet gelukt. Het project werd eerst ‘on-hold’ gezet en vervolgens werd het vuur geblust met een emmer koud water.

Maar terwijl het vuur gedoofd leek, bleek er nog iets te smeulen bij met name Oktay en Rachid. Een smeulend vuurtje dat wachtte om weer te gaan branden. Zij waren als slapende cellen die zich ophielden in de luwte (Jongerenscouts Buiten Beeld:)), zich vermenigvuldigden (anderen bij het project betrokken) en steeds weer wakker werden, wanneer zij een jongere tegenkwamen zonder werk en school. Zij hadden een houding van; “Je kunt het project wel stoppen, ons niet!”

Vorige week is Badr – een van de werkcoaches – tijdens de avondactiviteit langsgeweest in Oost. Samen met Badr en Sadik (straatcoach) zijn we in gesprek gegaan met de jongeren. De jongeren die er waren doen het allemaal famtastisch. De een studeert aan de universiteit of HBO, de ander werkt (waarschijnlijk nog harder) zonder diploma in de logistiek via uitzendbureaus. Met name voor de tweede groep willen we een vangnet creëren wanneer het werk onverhoopt stopt en niet meteen wordt opgevolgd door nieuw werk (met name na het ‘hoogseizoen’). Dit door dan te investeren in een ‘logistiek diploma’ (waaronder een heftruckcertificaat). Door het ijzer te smeden als het heet is.

Er zijn echter ook andere jeugdgroepen, waarvan de meerderheid niet werkt of studeert. De jongeren uit deze groepen worstelen daarnaast met huisvesting en (vaak torenhoge) schulden.

Met z’n allen zien we dit en willen we iets voor deze jongeren doen. Het is echter zaak om dit ‘iets’ op korte termijn met elkaar af te stemmen en gezamenlijk naar een resultaat toe te werken.

Immers; al heb je nog zo’n goede roeiers op een schip, zonder navigatie blijft het cirkels varen en doen we niet meer dan dobberen.

Dank voor het lezen en hopelijk tot volgende maand!

Johnny