“Pappa, ik ben geel!”

Het schooljaar is weer begonnen en Jinthe zit sinds twee weken in groep 2. Hoewel het te ver gaat om te zeggen dat ik blij ben dat de schoolvakantie erop zit, vind ik het prima. Ze gaat graag naar school en ik kan de kleine momentjes van het naar school brengen en aan haar bed luisteren naar wat ze die dag heeft mee gemaakt erg waarderen.

Afgelopen dinsdag was er een informatieavond voor ouders. Ik ben hier naartoe gegaan, vooral omdat ik me hiertoe verplicht voel. De juffrouw neemt de moeite om een kennismaking te organiseren, dus vind ik dat ik moet gaan.

Op de bijeenkomst hoorde ik hoe er gewerkt wordt en het viel me op dat er relatief weinig ‘methodisch’ gewerkt wordt bij de kleuters. Het is maatwerk en niet iedere leerkracht wil en kan dit. Ik verbaasde me al eerder hoe goed de juffrouw weet hoe Jinthes karakter is, waar ze goed in is en waar aandacht aan geschonken dient te worden. De juffrouw weet dit door individuele aandacht te geven, maar ook door de CITO.

Hoewel er veel kritiek is op het afnemen van CITO’s op jonge leeftijd, blijkt de juffrouw hierachter te staan. Het is een objectieve wijze van meten, niet meer en niet minder. Meten op welk niveau een kind zit op verschillende onderdelen. De kinderen vinden het daarnaast leuk en spannend. Vaak zijn het de ouders die het ‘groter’ maken. Zij vergelijken de scores van hun kinderen op het schoolplein en inmiddels worden de CITOscores om deze reden niet meer meegegeven, maar in de oudergesprekken besproken met de (blijkbaar) noodzakelijke duiding.

Duiding die ook welkom was op Jinthes opmerking eerder deze week: “Pappa, ik ben geel!” De juffrouw leest momenteel voor uit het boek; ‘Het Kleurenmonster’ van Anna Llenas. Iedere kleur staat hierin voor een emotie. Alles valt op zijn plek…

Tenslotte nog een welkome tip om te werken aan wiskunde met een kleuter. Aansluiten bij de belevingswereld; borden en bestek tellen bij het dekken van de tafel en wat is het grootste t-shirt? bij het vouwen van de was.

Dank voor het lezen en hopelijk tot volgende week!

Johnny

Blogboek

Blogboek

Na de vakantie en twee weken opstarten met overleggen, deadlines, schrijven enzovoorts weer een ‘normale’ werkweek. Fijn…

 

Maandagochtend

Via-via kwam bij Tarik een vraag van een startende onderneemster in het sociaal domein. Ze liep helemaal vast in het ‘systeem’ van aanbesteden. Tarik en ik hebben samen met haar gezeten en uitleg gegeven over hoe alles werkt. Stap voor stap  hebben we kunnen laten zien wat ze waar moet invullen en indienen. Uiteraard niet op inhoud, maar op proces.

 

 

Maandagmiddag

In de middag hebben we een kwartaalgesprek gevoerd met de gemeente. Deze kwartaalgesprekken zijn bedoeld om ontwikkelingen op hoofdlijnen te bespreken. Het was een open en prettig, maar ook een eerlijk en duidelijk gesprek.

Maandagavond

Aanwezig geweest bij het gebruikersoverleg in Venlo-Oost. Ik heb hier kort iets mogen vertellen over de jeugdactiviteiten. Helemaal op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen heb ik nog het laatste anderhalf uur mee kunnen pikken van de jongereninloop, gedraaid door Rachid.

Dinsdagochtend

Begonnen met het wegwerken van e-mails en bezig geweest met een jongerenactiviteit, zoals eerder met de jongeren besproken… Zij hebben een idee, ik ben bezig geweest met het ‘stellen’ van de kaders in afstemming met Menno en onze stadsdeelmanager. Hierover vast meer in de toekomst.

Dinsdagmiddag

Als intermediair voor het Jeugdsportfonds heb ik twee aanvragen gedaan samen met de betrokkenen. Een één-tweetje met gezinscoach; Jolijne. Ik vroeg aan een van de jongens; “Kun je een beetje voetballen?” Om het ijs te breken, zeg maar. De jongen antwoordde bevestigend en bleek bij Jong Oranje te spelen en gescout te zijn door VVV-Venlo. Goede grond op de Berg… Venlo-Oost blijkt weer een goede voedingsbodem te bieden aan voetbaltalent.

Woensdagochtend

Samen met Anton van KanDoen en een buurtbewoners hebben we de spade in een speeltuin gezet. De speeltuin kampte een tijd met verloedering, vernielingen en jeugdoverlast. Vorig jaar is er subsidie aangevraagd en bij het SAMfonds. De afgelopen maanden is van dit bedrag de haag gefatsoeneerd, is het hekwerk gerepareerd en is er een ‘afbakening’ gerealiseerd om te voorkomen dat scooters door de speeltuin rijden. Met de verplaatsing van de bank en de prullenbak (de hangplek) naar een plek die meer in het zicht is, hebben we het project afgesloten.

Veel gebeld met de gemeente, afstemmen over de plaatsing van een JOP.

Woensdagmiddag

Omdat enkele vrijwilligers bij de Kinderknutselclub ziek zijn had ik Lientje aangeboden om uit te helpen vandaag. Het bleek nodig, want er waren zes nieuwe kinderen. Ik heb deze kinderen ‘ondersteund’ in het maken van ansichtkaarten. Een superleuke middag!

Woensdagavond

Samen met Rachid ‘ambulant’ geweest, d.w.z. de straat op om in gesprek te gaan met jeugdgroepen in de buurt. Vervolgens hebben we samen de Jongereninloop gedraaid. Veel gesproken met jongeren en veel verhalen gehoord. Mooie verhalen, maar ook trieste… En nog steeds verbaas ik me erover hoe oneerlijk geluk verdeeld is onder ons allen…

Donderdagochtend

Samen met collega; Janou in gesprek gegaan met ons ‘werkgroepje’ Kinderactiviteiten. Een divers, enthousiast en gezellig clubje. We hebben voorbereidingen getroffen voor een kinderactiviteitendag in de herfstvakantie.

Donderdagmiddag

Wederom met Janou een gesprek gevoerd met bewoners. Doel van dit gesprek was om een activiteit te organiseren, waarin ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners elkaar leren kennen. Helaas kwam niet iedereen opdagen. We pakken het verder op dankzij de inzet en info van de aanwezige bewoonster.

Vervolgens een gesprek met de gemeente over de eerste aanzet tot de plannen voor 2018.

Hopelijk biedt dit blogboek een kleine inkijk in mijn werk.

 

Dank voor het lezen en hopelijk tot volgende week!

Johnny